company logo

งานเสวนา 100 ปี ดร.ถนัด คอมันตร์ฯ

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ได้มีกำหนดจัดงานเสวนา "100 ปี ดร.ถนัด คอมันตร์ : ย้อนอดีต สู่อนาคตประชาคมอาเซียน"

 

 

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ได้มีกำหนดจัดงานเสวนาเนื่องในโอกาสวันฉลองครบรอบก่อตั้งอาเซียน 47 ปี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยสมาคมฯ ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดงานเสวนาในหัวข้อ “100 ปี ดร.ถนัด คอมันตร์ : ย้อนอดีต สู่อนาคตประชาคมอาเซียน” เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ในแวดวงพัฒนาการของประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาท ความเป็นมาในอดีต ปัจจุบัน และเพื่อให้พร้อมสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนที่มุ่งสู่อนาคตร่วมกัน โดยมีท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการเสวนาดังต่อไปนี้

ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.แผน วรรณเมธี: เลขาธิการสภากาชาดไทย อดีตเลขาธิการอาเซียน ปี พ.ศ. 2527-2529
ดร.สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง: อดีตรองเลขาธิการอาเซียน ปี พ.ศ.2541-2543
ดร.จุลชีพ ชินวรรณโณ: กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์
นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์: บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ข่าวสด

****************โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน แต่อย่างใด**************

• ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ดาวน์โหลดใบสมัคร
• ท่านใดสนใจเข้าร่วมงานเสวนากรุณาส่งชื่อ-นามสกุล , สังกัด หน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์ มายังสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย
ทางโทรสารหมายเลข 02-143-7941 หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งรายชื่อเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์
02-203-5000 ต่อ 44202-4

 


จัดทำโดย คณะทำงานเตรียมความพร้อมกองกิจการนิสิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558