company logo

สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 1 234
2 สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 2 255
3 สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 3 234
4 สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 4 233
5 สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 5 253
6 สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 6 241
7 สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 7 228
8 สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 8 241
9 สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 226
10 สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 247
11 สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 11 254
12 สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 293
13 สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 259
14 สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 219
 


จัดทำโดย คณะทำงานเตรียมความพร้อมกองกิจการนิสิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558