company logo

บทความกิจการนิสิต
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สถานการณ์ประชาคมอาเซียนกับการปรับตัวในงานกิจการนิสิต (ตอนที่ 1)
220
2   Link   สถานการณ์ประชาคมอาเซียนกับการปรับตัวในงานกิจการนิสิต (ตอนที่ 2)
197
3   Link   สถานการณ์ประชาคมอาเซียนกับการปรับตัวในงานกิจการนิสิต (ตอนที่ 3)
192
4   Link   บทบาทของงานกิจการนิสิตเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของนิสิตสู่ประชาคมอาเซียน
204
5   Link   สรุปสาระการประชุมวิชาการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3 เรื่อง บทบาทนักศึกษากับการพัฒนาสังคม
206
6   Link   นักศึกษา คือ หัวใจของมหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ สู่คนดีที่รับผิดชอบต่อสังคม
186
7   Link   ทำไมต้อง เปิด - ปิด เทอมตามอาเซียน ?
203
8   Link   ประชาคมอาเซียน และงานกิจการนิสิต เรียนรู้ เข้าใจ ปรับตัว และเตรียมการ
268


จัดทำโดย คณะทำงานเตรียมความพร้อมกองกิจการนิสิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558